Wat is data-analyse?

De Verkeersonderneming heeft als doel de bereikbaarheid van der regio te verbeteren. De projecten en programma’s zijn sinds 2012 steeds vaker data-gedreven. Dit komt onder andere door het data-analyseteam, dat grote datasets gebruikt om inzichten te krijgen in het mobiliteitssysteem en het verbeterpotentieel van dat systeem.

Het team is ondersteunend aan de verschillende programmalijnen binnen De Verkeersonderneming en werkt met zeer grote datasets. Die zijn afkomstig uit heel verschillende bronnen en worden met een diverse systemen en tools bewerkt om de data te analyseren. Hiermee worden enerzijds de oorzaken van het vastlopen van verkeersstromen in kaart gebracht, zoals het ontstaan van files. Anderzijds worden de doelgroepen zo specifiek mogelijk in beeld gebracht voor de projecten die zich richten op gedragsbeïnvloeding.

Door de manier waarop De Verkeersonderneming datagericht is gaan werken de afgelopen jaren zijn een aantal mooie succes geboekt. Het leidde bijvoorbeeld tot betere inzichten in de gebruikers van de Maastunnel, waardoor de groep incidentele gebruikers van de tunnel rondom de sluiting meer aandacht kregen. Ook ontstond in het project Moving Traffic een nieuwe en snellere werkwijze om de instellingen van verkeerssystemen te optimaliseren boven en naast de snelweg in de samenwerking tussen o.a. Rijkswaterstaat en Gemeente Rotterdam, wat leidde tot ca 15% betere doorstroming.

Kortom: data analyse geeft inzicht in mogelijke verbeteringen in de bereikbaarheid van onze regio en richting aan de manier waarop verbeteringen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

“De afgelopen jaren heb ik als programmamanager vrijwel alleen projecten en processen opgestart die waren gebaseerd op inzichten vanuit ons data analyseteam. Hierdoor kunnen we veel gerichter en effectiever te werk gaan. Via www.datarotterdam.nl willen we die inzichten delen met publieke en private partijen zodat ook zij tot betere projecten en diensten kunnen komen”  Gerard Eijkelenboom, Programmamanager Smart Mobility & Logistics

Het toegankelijkheidslabel van Datarotterdam. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Over De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.

Dit met de focus om op eigen wijze aan de slag te gaan op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid door overheden, organisaties en bewoners te verbinden.

Lees verder

Partners