Data-Analyseteam bij Drive4data conggres

Op 29 maart a.s. is het data-analyseteam van De Verkeersonderneming aanwezig op het Drive4data congres, georganiseerd door NDW/NDOV. Data-analyse is binnen De Verkeersonderneming een belangrijke pijler. Door de inzichten die het levert worden doelgroepen in kaart gebracht voor verschillende projecten en worden oorzaken van het ontstaan van files weggenomen, bijvoorbeeld door de instellingen van systemen langs de kant van de weg aan te passen.

De data scientists in het team zijn data-experts die verschillende big data-tools gebruiken voor grote open en gesloten datasets, zoals van het NDW, verkeerslichten, kentekencamera’s, floating car data, dongels in auto’s, fietsdata en NDOV. Doel van het team is om de projecten en programma’s van De Verkeersonderneming, alsmede van de ‘moeders’ te ondersteunen door inzichten te vergaren in:

  • doelgroepen voor projecten of programma’s van De Verkeersonderneming of een opdrachtnemer,
  • plekken/momenten/oorzaken van de kiem van de file of waar het (infrastructuur)systeem op een andere manier faalt. (denk aan de rijstrook en minuut waarop file ontstaat, maar ook aan overvolle fietsenstallingen bij ov-stations),
  • delen van de reisketen die missen, maar een belangrijke verbetering zouden kunnen zijn voor de manier waarop het hele infrastructuursysteem gebruikt wordt.

Benieuwd naar onze aanpak? U vindt ons in het netwerkgedeelte van het congres.

Meer informatie?
Kijk op De site van Drive4data .

Partners