Data-analyse: concreet en quotes

Wat zeggen andere organisaties over data-analyse bij De Verkeersonderneming?

Victor Hooijmeijer, Rijkswaterstaat: ”De analyses van het data-analyse team laten heel precies zien waar en hoe een file op onze wegen ontstaat. Die inzichten helpen ons om te begrijpen wat er op de wegen gebeurt en welke maatregelen we kunnen nemen.”

Bob Dodemont, Havenbedrijf Rotterdam: “Bij het Havenbedrijf weten we als geen ander hoe groot het belang van goed omgaan met data is, maar ook dat het best nog wel wat voeten in aarde heeft om écht datagericht te leren werken. De beschikbaarheid van data is best een uitdaging. Het werk van het data-analyseteam van De Verkeersonderneming helpt heel erg om te laten zien wat er kan met data en helpt hopelijk de logistieke sector om over de drempelvrees heen te komen.”

Concrete voorbeelden

 • De exacte spitstijden bleken anders dan eerst werd aangenomen. Dit leidde tot een aanpassing van de beloningstijden van het spitsmijdenproject.
 • Er rijden op vrijdag dezelfde aantallen voertuigen in de spits op de A20, maar met minder file. Oorzaak: +/- 700 personenauto’s zijn op vrijdag in de spits een half uur later dan op maandag tot en met donderdag. Conclusie: een deel van de files kunnen worden opgelost door een klein deel van het verkeer later te laten vertrekken.
 • 60% van het Maastunnelverkeer rijdt er minder dan één keer per week. Dit leidde tot een verschuiving naar bezoekersaanpak.
 • 20% van het verkeer over de A20 rijdt tussen afrit 16 en afrit 14 een afstand van nog geen 8 kilometer. Dit biedt kansen voor alternatief vervoer op korte afstanden.
 • De brugopeningen van de Algerabrug vlak voor de spits zorgen ervoor dat er eerder file ontstaat. Oplossing: aanpassing van het openingsregime.

Guido Sluijsmans (SD-Insights): “Wij hebben met ons bedrijf een nieuwe manier ontwikkeld om met real-time sensordata het rijgedrag van weggebruikers positief te beïnvloeden. Dat kan er ook voor zorgen dat de doorstroming en veiligheid op de weg enorm verbetert. Het is heel gaaf dat De Verkeersonderneming op basis van data-analyse heeft gezien dat rijgedrag aandacht verdient en dat ze als een partner met ons deze nieuwe manier van het beïnvloeden van rijgedrag mogelijk maakt.”

Onze Big Data analyses:

 • Resulteerden in een project om per rijstrook een specifiek snelheidsadvies te geven in plaats generiek.
 • Zorgden voor een andere afstelling van de TDI Schieplein. De resultaten zijn veelbelovend.
 • Toonden de exacte locatie van filekiemen aan, waardoor we meer gingen focussen op filekiemen in plaats van filetrajecten
 • Gaven ons inzage in de waarde van crowdsourced incidentmeldingen (Waze, Flitsmeister) die in 20% van de gevallen sneller zijn dan de reguliere systemen.
 • Hebben ons doen geloven dat je in een project niet éénmaal van begin tot eind de plan-do-check-act cirkel moet doorlopen, maar dat je de beste resultaten krijgt door gedurende het project steeds data te gebruiken om bij te sturen.
 • Gaven inzicht in de vrachtbewegingen van transporteurs. Dit werd door de transporteurs zelf gebruikt om beter te kunnen spitsmijden.
 • Maakten het mogelijk om een VRI beter af te stellen waardoor de filedruk op de A15 afnam.
 • Hebben inzichtelijk gemaakt dat de hoeveelheid personen die elke dag in de file staat, slechts zo’n 8% van het totale verkeersaanbod uitmaakt.
 • Als input zijn gebruikt voor het finetunen van de verkeersmodellen van Rotterdam.

Partners