Wat is data analyse?

Het team is ondersteunend aan de verschillende programmalijnen binnen De Verkeersonderneming en werkt met zeer grote datasets. Die zijn afkomstig uit heel verschillende bronnen en worden diverse systemen en tools bewerkt om de data te analyseren. Hiermee worden enerzijds de oorzaken van het vastlopen van verkeersstromen in kaart gebracht, zoals het ontstaan van files. Anderzijds worden de doelgroepen zo specifiek mogelijk in beeld gebracht voor de projecten die zich richten op gedragsbeïnvloeding.

Lees verder

Over De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.

Dit met de focus om op eigen wijze aan de slag te gaan op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid door overheden, organisaties en bewoners te verbinden.

Lees verder

Partners